Loader

FONDOS PÚBLICOS

MEJORA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 

Recursos Galicia SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha implantado una Solución de Gestión de la Formación para la mejora de competitividad y productividad de la empresa. La acción se realizó en 2019. Para ello ha contado con el apoyo del  TicCámaras de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.”   

Una manera de hacer Europa

FOMENTO DA FLEXIBILIDADE HORARIA

 

RECURSOS GALICIA SL é beneficiaria dunha subvención para o fomento da flexibilidade horaria dirixida a todo o persoal da empresa.

Con esta axuda implantáronse medidas de conciliación e flexibilidade horaria de forma que os/as traballadores/as podan conciliar máis facilmente a súa vida laboral, familiar e persoal.

En concreto as actuacións levadas a cabo foron

  • Xornada laboral continua
  • Implantación da xornada de verán do 15 de xuño ó 15 de setembro
  • Flexibilidade na hora de entrada
  • Bolsa de horas
  • Dias de asuntos propios
  • Permisos especiais en caso de urxencias familiares ou persoais

Esta axuda esta financiada polo Fondo Social Europeo dentro do

Obxectivo temático 8 «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral»

Prioridade de investimento 8.4 «a igualdade entre homes e mulleres en todas as áreas, incluído o acceso ao emprego e á carreira profesional e a conciliación da vida laboral e a privada, así como a promoción do salario igualitario pola realización do mesmo traballo»

Obxectivo específico 8.4.2 «(Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral»

 

O FSE inviste no teu futuro

FORMACION DIRIXIDA A PERSOAS EN SITUACION DE DESEMPREGO

 

Na convocatoria 2018-2019 o Centro de Formación RECURSOS imparte as seguintes accións formativas cofinanciadas pola Conselleria de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social

  • Docencia da Formación Profesional para o Emprego
  • Xestión Comercial de Vendas
  • Actividades Auxiliares de Xestión Administrativa
  • Docencia da Formación Profesional para o Emprego