AVISO LEGAL

A páxina web www.recursosgalicia.es, así como toda as páxinas incluídas baixo este nome de dominio, son propiedade de RECURSOS GALICIA, S.L. (en adiante será citada simplemente como RECURSOS ) con domicilio social en a Rúa Mª Ángeles de la Gándara, nº 32-baixo- Polígono de Boisaca , Santiago de Compostela (A Coruña) con CIF B70107842.

Para se pór en contacto connosco, lles facilitamos a seguinte dirección de correo electrónico: info@recursosgalicia.es

· Lexislación.

Con carácter xeral as relacions entre RECURSOS cos usuarios dos seus servicios telemáticos, presentes na web, atópanse sometidos á lexislación e xurisdicción españolas.

· Uso e acceso de Usuarios.

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con RECURSOS. Coa información que, como usuario nos facilita, será empregada por RECURSOS, tanto para lle informar dos nosos servizos, novidades ou calquera comunicación relativa á web, como para lle informar directamente de propostas de productos e servizos que creamos interesantes. En ningún caso RECURSOS cederá esta información a terceiras empresas sen lle ter informado previamente.

O acceso a calquera dos contidos ou produtos e servizos incluídos na presente web por parte do Usuario realizarase baixo a súa única e exlcusiva responsabilidade, exonerando a RECURSOS de calquera responsabilidade en relación. RECURSOS poderá rexeitar o acceso a calquera Usuario desde o momento no que teña coñecemento de que o Usuario non cumpre cos requirimentos antes citados.

A utilización de RECURSOS como usuario rexistrado atribúe a condición de usuario do web (en adiante, o “Usuario”) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada por RECURSOS no momento mesmo en que o Usuario acceda ao web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o web, xa que aquel pode sufrir modificacions.

O titular do web non se identifica cas opinions verquidas no mesmo polos seus colaboradores.

· Propiedad intelectual e industrial.

Todo o contido gráfico da páxina www.formacionytrabajo.com, así como, el deseño grafico, as imaxes, os índices e os códigos fonte en linguaxe HTML, JavaScript, ou outros análogos ou similares, son propiedade exclusiva de RECURSOS, a cal reservase todolos dereitos de explotación, coa única excepción dos artigos e opinions, publicados na páxina web que son propiedade de cada autor individual.Queda prohibida a reproducción, retransmisión, copia, cesión, radiodifusión ou similar, total ou parcial da información contida na páxina web, calquera que sexa a súa finalidad e o medio que utiliza para o conseguir, sen a expresa autorización de RECURSOS, agás exclusivamente para o uso privado dos usuarios, en calquera caso deberán repectar ao autor mantendo a nota de copyright. Queda prohibida tamén, calquera reproducción comercial ou con contido económico de calquera dos textos, imaxes ou materiais de calquera tipo que se encontren nesta paxina web, sen o consentemento do autor e de RECURSOS.Deberá respectarse, en todo caso, a nota de copyright e o estipulado neste ”Aviso Legal”, xa que o seu quebrantamento pode comportar a aplicación das sancións establecidas no Código Penal, a Lei de Propiedade Intelectual, a Lei de Marcas e a Lei de Competencia desleal, entre outras.

· Comunicacións electrónicas.

Todas as comunicacións electrónicas que realice RECURSOS incluirán:

  • Identificarán claramente o remitente das mesmas.
  • Incluirán un procedemento sinxelo e gratuíto para que os destinatarios dos servizos poidas revogar o consentimento prestado e deixar de recibir as mencionadas comunicacions.
  • Non se realizarán cesión de datos a terceiros sen lle ter informado previamente e ter obtido o seu consentimento expreso.

· Contido da web e enlaces (links).

RECURSOS non asume responsabilidade pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por enlaces ou buscadores das páxinas web de RECURSOS.

A presenza de enlaces (links) nas páginas web de RECURSOS ten finalidade meramente informativa e en ningun caso supon suxestión, invitación ou recomendacion sobre os mesmos.

· Confidencialidade e protección de datos.

A efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, RECURSOS GALICIA, S.L. (no sucesivo RECURSOS ) con C.I.F. B 70 107 842 e domicilio en Mª Ángeles de la Gándara, nº 32- baixo, Santiago de Compostela (A Coruña), informa ó Usuario da existencia dun arquivo automatizado de datos de carácter persoal creado por e para RECURSOS e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de efectualo mantemento e xestión da relación co Usuario, así como as tarefas de información, formación e comercialización do servicio e de actividades relacionadas cos mesmos. No momento da aceptación das presentes condicións xerais, RECURSOS precisará do Usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

· Rexistro de arquivos e formularios.

A cumplimentación do formulario de rexistro pode ser obligatoria para ter aceso e distrutar de todos os servizos ofertados na web ou polas empresas asociadas que presten os seus servizos en RECURSOS. O non proporcionar os datos persoais requeridos ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de suscirbirse, rexitrarse ou participar en calquera das promocions nas que se requiran datos de carácter persoal.

· Exactitude e veracidade dos datos proporcionados.

O Usuario rexistrado ou o suscritor de boletins informativos é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, non tendo RECURSOS ningunha responsabilidade ó respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquer caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprometense a mantelos debidamente actualizados.O ususario rexistrado ou suscrito acepta proporcionar a información completa e correcta no formulario de rexistro ou suscripción.RECURSOS non responde á veracidade das informacions que non sean de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume ningunha responsabilidade en canto a posibles perxuizos que se poideran orixinar polo uso de dita información.RECURSOS reservase o dereito de actualiar, modificar o eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo incluso limitar ou non permitilo acceso a dita información.Se exonera a RECURSOS de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por RECURSOS sempre que proceda de fontes alleas a RECURSOS.

· Cookies.

Coa finalidade de axilizar o servizo ofrecido, RECURSOS utilizará “cookies”, para lle ofrecer un servizo mellor e máis personalizado. Esta “cookie” instálase cando comeza a sesión de navegación por telecosantiago.com- Se o Usuario non desexa que se instale no seu disco duro a “cookie”, debe configurar o seu navegador para non recibilas, utilizando para este procedemento o recomendado polo seu navegador, ou ben eliminala directamente no seu ordenador. Neste caso, non funcionarán os servizos personalizados que RECURSOS pon a disposición dos seus usuariosSempre que non activase a opción que impide a instalación de cookies no seu disco duro pode explorar o seu disco duro seguindo o manual de instrucións e axuda do seu sistema operativo para coñecer cada servidor desde onde se envían as “cookies”.RECURSOS vai gardar a súa ruta de navegación típica para adaptar os nosos servizos o máximo posible ás súas preferencias. O Usuario consente expresamente a utilización de “cookies” por RECURSOS, sen que sexa necesario de novo solicitarlle o seu consentimento cada vez que entre no noso site.

· Cesión de datos a terceiros.

RECURSOS non realizará cesión de datos a terceiros sen lle ter informado previamente e ter obtido o seu consentimento expreso.

· Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección de Internet info@recursosgalicia.es, ou ben por correo ordinario dirixido á dirección postal: Mª Angeles de la Gandara, nº32- baixo 15890 – Santiago de Compostela (A Coruña). Non obstante, a modificación ou rectificación dos seus datos de rexistro se poderá realizar no propio Site identificándose, previamente, co seu usuario e contrasinal.

· Medidas de seguridade.

RECURSOS adoptou os niveles de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procuran instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a RECURSOS. RECURSOS non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexions no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a RECURSOS; de demoras ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control de RECURSOS.Iso non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

· Aceptación e Consentimento.

O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de RECURSOS, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas na materia de protección de Datos Persoais..

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, haga click en el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies